Jan Amos Komenský

Národní oslavy Jana Amose Komenského 2020 – 2022

350 let od úmrtí (15. 11. 1670)

430 let od narození (28. 3. 1592)

         

Jak by vypadal Komenský jako dnešní učitel?
Prolistujte si náš komiks.

1 / 4

Učebnice Orbis sensualium pictus (Svět vnímatelný v obrazech) je rozšířenou verzí Komenského starší učebnice Janua linguarum reserata (Brána jazyků otevřená), která je obohacena navíc o ilustrace. Jedná se tedy o první dětskou obrazovou knihu.

Obě učebnice spojují výuku cizího jazyka s výkladem o poznávání okolního světa. Naplňují autorovu zásadu, aby se všichni učili všechno veskrze a postupovat od jednoduchého ke složitějšímu.

První vydání Orbis pictus publikoval norimberský tiskař Michael Endter v roce 1658. Jednalo se o latinsko-německou verzi. Později vycházely až pětijazyčné mutace.

Orbis pictus se v průběhu 19. a 20. století dočkal mnoha zpracování. Učebnice přinesla v 19. století inspiraci učitelům, kteří začali vytvářet velkoformátové didaktické obrazy.

Orbis pictus z 50. let 19. století – vytištěn v Míšni a ve Vídni.

Do roku 2016 se Orbis pictus dočkal překladu do 19 jazyků a byl vydán ve 259 vydáních.

Orbis Pictus (Předmět pochází ze sbírky Národního pedagogického muzea a knihovny J.A. Komenského; Autor digitálních kopií: Petr Šolar)
Orbis Sensualium Pictus 
(Předmět pochází ze sbírky Národního pedagogického muzea a knihovny J.A. Komenského; Autor digitálních kopií: Petr Šolar)
El mundo en imágenes 
(Předmět pochází ze sbírky Národního pedagogického muzea a knihovny J.A. Komenského; Autor digitálních kopií: Petr Šolar)
Orbis Sensualium Pictus 
(Předmět pochází ze sbírky Národního pedagogického muzea a knihovny J.A. Komenského; Autor digitálních kopií: Petr Šolar)
Orbis Pictus 1896 
(Předmět pochází ze sbírky Národního pedagogického muzea a knihovny J.A. Komenského; Autor digitálních kopií: Petr Šolar)

O autorkách projektu

Veronika Budilová

Autorka komiksového příběhu a scénáře obrázků

Věk 47 let, v době tvorby projektu pracovala v Oblastním muzeu v Chomutově jako edukátorka. Ve svém volném čase se nejraději věnuje přírodě a fotografování. Studuje obor Zahradní a krajinná tvorba na ČZA Mělník.

Johana Sasková

Autorka komiksových kreseb

Věk 19 let, je studentkou Geodézie a Kartografie na Vysokém učení technickém, mezi její koníčky patří kupodivu kresba komiksů, sbírání a hraní starých videoher a dokonce se pokouší vytvořit největší sbírku tučňáků.